Access Annedal

Access Annedal

Access Annedal som visades under Bo-mässan 2012 är en utställning om hållbarhet skapad av Kjellander Sjöberg i samarbete med Resource Vision Sustainable Design Studio.

Utställningen uppmärksammar ett nytt sätt att förhålla sig till hållbarhetsdiskussionen genom ökat samnyttjande av gemensamma resurser och delad konsumtion. En undersökning av fenomen som omformar staden. Digitala verktyg och plattformar skapar nya möjligheter till realtidsinformation och nya kontaktytor.

Hållbarhet på riktig

Access Annedal är en möjlighet att uppleva hur hållbara livsstilar och miljöer kan gestaltas på riktigt, i en byggd bostadsmiljö. Utställningen är tänkt att inspirera besökaren, med bidrag från bland annat organisationen Collaborative Consumption Hub, med fokus på delnings- och cirkulär ekonomi. En snabbt växande trend som förutom att syfta till att dela på gemensamma resurser även främjar sociala kontakter, mikroekonomier och lokal samverkan – i grannskapet och stadsdelen liksom i större nätverk. Genom att byta, låna och dela sänks kostnaden totalt sett – och vi får just de upplevelser och funktioner vi eftersträvar. Utställningen visar även bidrag från MIT Senseable City Lab, ett forskningsinstitut som utformar nya digitala metoder för att öka förståelsen och läsbarhet av stadens flöden och processer.

Skillnaden mellan grön design och hållbar utveckling

Energieffektiva byggnader, grön stadsbyggnad, ekologiska produkter, miljövänligare transporter – trots positivt nytänkande inom flera områden är problemet i grunden detsamma; våra livsval innebär alltjämt en överkonsumtion. Filmen Home visar hur vi, och vår kultur, är helt beroende och en del av naturens kretslopp och klimat. Utställningens två temalägenheter ACCESS och IDEAS LAB visar på kreativa möjligheter i olika skalor och nivåer – inom bostaden, kvarteret, stadsdelen eller regionen.