Brockholes Wetland Museum

Brockholes Wetland museum

Internationell tävling om ett nytt besökscenter och naturmuseum för regionens våtmarksnatur och fågelliv, i Lancashire i nordvästra England. Tävlingsprogrammet efterfrågade ytor för utställningar, workshops och konferenser med tillhörande besöksfunktioner som restaurang, café och butik.

Integrerad naturupplevelse

Den valda platsen för våtmarksmuseet har en unik karaktär, ett f.d. kalkstensbrott som tagits över av naturen, och är en populär destination både för fågelskådare och allmänheten. Tävlingsuppgiften var att gestalta och skapa en integrerad helhetsupplevelse med naturreservatets besöksfaciliteter och naturpromenader i området. Förslagets grundidé handlar om rörelsen i landskapet som fortsätter in i byggnaden via utställningsytor, delvis under mark i nivå med våtmarken, och diagonalt upp mot restaurangen med utsikt över området i sin helhet.

En klimatneutral plats

Byggnaden uppfyller tävlingsprogrammets krav på att vara självförsörjande ur energiperspektiv med låg belastning på miljön, samt klimatneutral. Förslagets långsiktiga och hållbara strategier utgår från begreppen Impact Management, Demand Management och Cultivating Awareness, dvs. en förvaltning som utgår från påverkan, styr efterfrågan och medvetandegör samband.

Ett intrikat tredimensionellt rörelsemönster

Entré till muséet sker underifrån i en glastub, från receptionen tar man sig till byggnadens olika utställningsdelar via en genomgående sluttande ramp som rör sig i zig-zag mellan olika programytor. Utstansade hål genom volymen skapar ljusatrium som ger kontakt med markvegetationen och himlen.
Rörelsen fortsätter upp på byggnadens tak med uteservering, picknic yta och utomhusklassrum.