Living on the Wedge

Living on the Wedge

Lunds universitet, som är det nutida Sveriges näst äldsta lärosäte, grundades 1666. Campus i Lund, utanför stadskärnan, utvecklas succesivt för att möta dagens verksamhetskrav, med plats för undervisning, forskning boende, mm. Efterfrågan på studentboende är stort. Universitetet, Lunds kommun och Akademiska Hus har därför gått samman i en gemensam satsning som ska ge ca 2000 nya studentbostäder, i syfte att bygga bort bostadsbristen för studenter till år 2020. Kjellander Sjöberg har tillsammans med Akademiska Hus studerat hur delar av campus kan utvecklas vidare samt skissat på volymer för cirka 500 av dessa bostäder.

Ett integrerat campus med stadsliv

Projektets utgångspunkt är att förstärka och förbättra universitetsområdet som en rik, integrerad stadsmiljö som är aktiv dygnet runt, med mötesplatser och aktiva rörelsestråk. Med nedslag i noder, platsbildningar och huvudsakliga kopplingar lokalt genom området kan tillgänglighet och flöden ökas. Bebyggelsen kompletteras med ett balanserat och blandat innehåll, med program och funktioner som krävs för en mer komplett livsmiljö.

Framtidens campus

Hur ser en attraktiv universitetsmiljö ut? Vilka faktorer lockar kreativt kapital, talang och kompetens?
Efterfrågan på sociala miljöer med en upplevd täthet och ett rikt utbud är stor och en framgångsfaktor. En mångfald av olika typer av stadsrum och platser, där det är nära till allt, inte minst till andra människor. Miljöer som ger möjligheter till individuella val och erbjuder ett starkt komplement till den egna utbildningen eller forskningen. Med tydlig samverkan mellan akademi och näringsliv, där campus är en levande stadsmiljö med mötesplatser och rekreation.

Framtidens studentboende

Förslaget är utformat för att kunna byggas ut över tid av olika aktörer. Efterfrågan idag på ett diversifierat boende är större än någonsin, med möjligheter att välja livsstil och typ av boende. Då den genomsnittlige studenten i princip inte finns, skapas möjligheter för olika boenden, med varierande grad av social gemenskap, i större eller mindre sammanhang. Kompisboende, kollektivboende, familjeboende och korridorsboende är några alternativ som erbjuds. Byggnadsvolymerna utformas för att tillsammans bygga stadsrum längs gatan, med levande bottenvåningar för mer kollektiva och öppna funktioner.