Plushus Brofästet

Plushus Brofästet

KS förslag till Norra Djurgårdsstadens utbyggnadsetapp Brofästet är ett innovationsinriktat projekt med fokus på miljö, boendekvalitet och arkitektur. Projektet innehåller två plusenergihus med 53 hyreslägenheter där den nya bebyggelsen skapar ett aktivt stadsliv med naturlig inramning vid vattnet mot Norra Djurgården och Husarviken.

Grönt stadsliv vid vattnet

De båda karakteristiska byggnadsvolymerna är placerade med inbördes relation, tätt tillsammans, och spelar mot varandra med olika proportioner, höjd, bredd och längd. Tillsammans fullbordar de kvarterets arkitektoniska och rumsliga potential, med bostadshus vars fasader intensifierar och aktiverar mellanrummen. Arkitekturen är utåtriktad och tydlig längs med strandparken, samtidigt som den är taktil och integrerad med Norra Djurgårdens landskap.

Flexibel struktur

Utgångspunkten är en tydlig, långsiktigt flexibel struktur och plangeometri, med en tyngre inre kärna och flexibel yttre zon för fri rums- och lägenhetsindelning. Fasaderna är i ljust naturbehandlad trä. Balkongernas växthus och integrerade planteringslådor erbjuder odlingsmöjligheter och en förlängd uteäsong för de boende.

Ett innovativt spetsprojekt

Bostadshusen svarar mot Stockholms stads högt ställda krav för ett spetsprojekt inom Norra Djurgårdsstadens pågående utveckling, avseende arkitektur, bostadsbyggande och miljö. Uttalade kriterier för miljö och energi är bl a fokus på nettovärme, egen förnyelsebar energiproduktion, LCA-screening (livscykelutvärdering) samt en ambitiös grönytefaktor. Husen är maximerade ur energisynpunkt, s.k. plusenergihus, som är utformade för att producera ett överskott som kan leverera energi tillbaka till nätet.