Tyresö Golfbäcken

Tyresö Golfbäcken

Bäverbäckens östra delar är en nyckelpunkt i utvecklingen av området kring Tyresö Centrum. Här utformar Kjellander Sjöberg tillsammans med Tobin Properties ett nytt stadsutvecklingsprojekt med 200 bostäder, verksamheter och nya mötesplatser. Visionen är att förtydliga entrén till Tyresö och att skapa en vitaliserande och social koppling till Erstaviks naturreservat och Tyresö golfbana.

Den urbana kontexten: 2 principer

Projektets gestaltning utgår från platsens urbana kontext och är en kombination av två principer. Den ena utgörs av närliggande stadsstrukturens öppna bebyggelseform som tillvaratar naturvärden och utblickar, medan den andra innebär en tätare stadsstruktur med mötesplatser, stråk, definierade gårdsrum och en myllrande bebyggelse.

Koppla samman verksamheter

Områdets masterplan skapar en intim ”bykänsla” där huvudgatan blir befolkad en stor del av året och används av golfspelare, flanörer och boende gemensamt. Genom att förena boende och dess funktioner med det aktiva dagsinnehåll som golfverksamheten ger skapas en levande stadsväv. Landskapet mellan husen är en förlängning av den omgivande naturen, både det tuktat artificiella och en mer vild flora.

Nio byggnadsvolymer

Nio byggnadsvolymer med identisk planform och mått varieras i höjdled, mellan fyra till sju våningar, och i tre fasadmaterial. Förutom bostäder innehåller förslaget ett öppet inkluderande klubbhus med restaurang och lounge som blir en lokal samlingspunkt och ett nytt övningsområde. Lokaler för service, golfverksamhet och caféer möjliggörs i bottenvåningar längs gårdsgatan och ut mot golfbanan