Kjellander Sjöberg 20 år

I vår jubileumskatalog reflekterar vi över de första 20 åren och över vår syn på arkitektur som alltid utgår från att alla städer har en själ. Där vi värdesätter innehåll och närvaro, snarare än prestige. Om viljan att göra hållbara projekt där vi kan berätta en historia, om platsen, om livet och om människorna. Det har varit två  fantastiska decennier, under vilka vi vunnit alltmer gehör och erkännande för vårt arbete med livsmiljöer inom arkitektur och stadsbyggnad.

” Så, dags att summera resan så här långt.

Det har varit en otrolig historia som spänner över två decennier.

Med ett fantastiskt, kreativt, engagerat, kompetent, nördigt och roligt team; med intressanta och diversifierade uppdrag, nära och utvecklande samarbeten med kunder, stadsbyggnadskontor och alla andra aktörer som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

En vunnen tävling i Malmö 1998 ledde till oväntade händelser, möten, utmaningar och framgångar.

Den tog oss till nya platser och sammanhang, som vi fått tillfälle att studera, och på vårt sätt försöka tolka och bidra till. Städer som vi verkligen uppskattar och gärna hänger i, som Stockholm, Malmö och London, där vi har verksamhet idag.

Vad är arkitekturens mening? Våra drivkrafter?

Vi brukar prata om att städer har en själ. Eller, ännu hellre, en logik, som bygger upp dess delar och karaktärer. Vi kallar det för urban fabric; en tydlig stadsväv eller struktur. Den byggda formen som ofta är ett svar på förutsättningar och historiska förlopp; på klimat, kultur, ekonomier och överenskommelser; på regler. Det är vår roll som arkitekter (det är alltjämt ett sådant löftesrikt ord!) att försöka förstå, laga och förbättra. Att göra tillägg till.

 

Viktigast för oss har aldrig varit stil eller prestige, utan innehåll och närvaro, att göra hållbara projekt där vi kan berätta en historia, om platsen, om livet och om människorna. Vi har lyckats med mycket, men är fortfarande på väg. Vår strävan är att förbättra villkoren, livsmiljöerna, de viktiga, små detaljerna som man kan ta på, uppleva och inspireras av. Det lokala kvarteret och grannskapet, där vi träffas, som bygger gemenskap. Staden som är grunden i alla våra projekt. Där det alltid finns saker att göra.

För vi är som mest nöjda när vi kan gå nerför gatan och konstatera att det blev ganska bra. Husen eller platserna vi varit med om att gestalta landar i ett sammanhang, tas i besittning, brukas och är en del av stadens pågående aktivitet, i realtid. Med utrymme för vardagsliv, flexibilitet, upplevelser och förväntningar. Där just gatan, det gemensamma rummet, är nyckeln.

Vi kommer nog alltid att lockas av material som fungerar, är tåliga, och som fogas samman på ett skickligt, hantverksmässigt sätt med avsikt, konceptuell vigör och tidlöshet. Fysiska kvalitéer som förhöjer våra sinnesupplevelser och accentuerar betydelser.

I den här katalogen samlas en rad intryck; av platser vi varit på och inspirerats av, från processer vi haft förmånen att delta i. En katalog över strategier och respons på uppkomna situationer med eviga frågeställningar. Man kan läsa den som en personlig betraktelse; av en stad, med varierande bebyggelse, rum, gränder och passager. Avtryck av en verklighet, och dess upplevda kvalitéer.

Arkitektur är för oss att erbjuda möjligheter, att tillåta. Att skapa platser som får och kan användas. Som en vill använda. Men också ett sätt att få drömma; ge alternativ, kompletterande historier, att föreslå livsmönster och gemenskaper, andra samhällen och sociala sammanhang.

Om vilket liv som kan försiggå.

Ibland blir de här drömmarna verklighet. Men nästan alltid på ett annat sätt än vi kan förutse och ana från ritbordet. Proportionerna, intensiteteten… Resultatet blir större, rikare, tydligare och mer påtagligt. Så där som den fysiska verkligheten är.

Tack till er alla som gjort de första kapitlen möjliga! ”

 

Stockholm, november 2018