Team

Kjellander Sjöberg är ett kreativt team med energiska, nyfikna och skickliga medarbetare, som tillsammans bedriver en internationell diversifierad verksamhet, med kombinerade workshops och studios i Stockholm, Malmö och London.

Vår utgångspunkt är samverkan, lyhördhet och medskapande, med en öppen och generös dialog. Vi är djupt engagerade i att göra den fysiska miljön bättre och mer långsiktigt hållbar för alla.

Våra studios är kreativa verkstäder där vi skapar idéer, byggnader och städer, optimerar potential, tänker nytt och utvecklar gemensamma visioner.

KS huvudfokus är att gestalta levande och inspirerande platser, som är autentiska med tydlig karaktär och positivt socialt avtryck. Vi prioriterar tillägg som tar tillvara sammanhangets egenart; som tolkar och samspelar med platsen, lokalsamhället och människors behov.

Vi är tillverkare och kreatörer med en pragmatisk och forskningsbaserad hållning som löser problem och antar utmaningar. I vår dagliga arbetsprocess kommer inspiration och framsteg från varje enskild individ i teamet; arkitekt, designer eller planerare som samarbetar, lyssnar, frågar, utreder, föreslår, prövar, itererar, konceptualiserar, konstruerar och leder projekten framåt.

Vi tror på en positiv teamkultur där man delar erfarenheter, bygger kunskap och stöder varandra.

Jobba med oss!