Ola Kjellander

Stockholm

Ola Kjellander är tillsammans med Stefan Sjöberg huvudansvarig för Kjellander Sjöbergs samlade produktion inom arkitektur, stadsbyggnad och design. Som specialist och tongivande arkitekt inom svensk stads- och bostadsutveckling, leder Ola Kjellander komplexa projekt och processer med en mängd aktörer. Genom en lång rad genomförda, relevanta och innovativa projekt deltar han aktivt i samtidsdebatten med fokus på hållbar design och utveckling. Ola Kjellander är flitigt engagerad som föreläsare och debattör. Han har även varit styrelseledamot i Sveriges Arkitekter och juryrepresentant i flertalet större arkitekttävlingar.