Kjellander Sjöberg arbetar utifrån en processinriktad metod som utgår från en öppen dialog och ett nära samarbete i projektteam, med våra kunder och samarbetspartners.

Process

Kjellander Sjöberg har under en längre tid byggt upp erfarenheter och förhållningssätt till hållbarhet i vid bemärkelse. För att kunna uppnå bättre kvalitet i resursmedvetna projekt, har vi utvecklat ett unikt verktyg: KS Workbook – en processguide för brett samarbete kring den fysiska miljön; för arkitektur och stadsbyggnadsprocesser där hållbarhet utgör en integrerad grund. Ett sätt att föra en bredare dialog och uppnå gemensamma mål, med kritiskt tänkande och reflektion, som i sin tur leder till mer riktade insatser och mer värdeskapande resultat.

Kjellander Sjöberg Workbook är vårt verktyg till att ompröva och förbättra hur människor interagerar med den byggda miljön, för att skapa hållbar arkitektur och stadsbyggnad.

Inledning KS Workbook

Dagens samhälle har en unik möjlighet – i att föreställa sig och skapa fysiska miljöer för samtida, inkluderande livsmönster, som samexisterar inom naturens begränsade resurser. Sökandet pågår efter nya former av livsmiljöer, affärsmodeller och en kultur som grundas på långsiktiga visioner och är anpassningsbar för framtida behov.

God arkitektur och stadsbyggnad förutsätter oftast en inneboende materiell hållbarhet. Den erbjuder dessutom ett rumsligt sammanhang för levande offentliga platser och stadsrum, med social dynamik, och möjligheter till förnyelse, delaktighet och framsteg.

Vi har en stark tro på lagarbete och samarbetsprocesser, där vi strävar efter enkelhet och klarhet i komplexa frågor, som involverar många aktörer och mål. KS Workbook är vårt verktyg till att stärka de gestaltningsprocesser vi deltar i, genom att hjälpa oss och våra kunder att utforska ny potential i givna resurser – i städer, platser, fastigheter och samhällen.

KS Workbook har utvecklats i samarbete med John Manoochehri på Resource Vision.
Design THIS IS Studio, London.