För KS förmedlar varje projekt en historia om dess bärande element: liv, samhälle, rum, kultur, sammanhang, miljö.

Think Tank 018

Stadens hållbara mötesplatser – samarbete, innehåll, delaktighet?

Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att skapa sociala, öppna mötesplatser i staden, som är inkluderande och inbjudande? Ur ett kommersiellt, samhälleligt och medborgarperspektiv, där rekreativa grönytor, samtal och kultur får plats? Vilka nya samarbeten krävs, vilket blandat innehåll behöver skapas, hur planerar och kurerar vi attraktiva stadsmiljöer, vilka deltar i diskussionen? Var sker den? Hur tillåter vi stadslivet att hända och förändras över tid?

 

Denna Think Tank, som hålls i Almedalen, samlar en bred panel med intressanta gäster, aktiva inom stadsutveckling, i ett gott samtal, som kan generera nya insikter, kunskap och en givande diskussion.

Läs mer

KS 20 år

I vår jubileumskatalog samlar vi en rad intryck; av platser vi varit på och inspirerats av, från processer vi haft förmånen att delta i, över strategier för uppkomna situationer med eviga frågeställningar. Arkitektur är för oss att erbjuda möjligheter, att skapa platser som får och kan användas. Men också ett sätt att få drömma; om andra möjligheter och sociala sammanhang. Om vilket liv som kan försiggå. Viktigast har alltid varit innehåll och närvaro, att berätta en historia. Vi har lyckats med mycket, men är fortfarande på väg.

Läs mer här!