Kjellander Sjöberg är alltid intresserade av samarbetsinriktade, kreativa och drivna arkitekter.

Jobba med oss!

Kjellander Sjöberg drivs av viljan till utveckling och innovation. Vi arbetar gränsöverskridande med utformningen av byggnader och stadsdelar, i alla skalor. Vi är engagerade i hur vårt arbete kan skapa meningsfulla och hälsosamma platser, som bidrar till människors vardag med sociala kopplingar och möjligheter.

KS är ett kontor med högt i tak, informell atmosfär och stark teamkänsla. Vi brinner för vårt arbete och vill ständigt utvecklas vidare och bli ännu bättre på det vi gör. Vi arbetar med intressanta och givande uppdrag, i samarbeten som för samhällsbyggandet framåt.

Det är viktigt för oss att skapa och upprätthålla en arbetsplats med tillåtande positiv stämning, gemenskap och engagemang.  Vi har kontor i Stockholm, Malmö och London, tre intressanta och expansiva städer att vara en del av.

Vi är intresserade av kreativa, lyhörda, energifyllda och kompetenta människor som vill bli en del av vårt fantastiska team.

Är du på jakt efter ett spännande och utvecklande nytt sammanhang?

Skicka PDF med CV och portfolio, max 10 MB till [email protected]

Söker du praktik? Vänligen skicka din ansökan till [email protected]

Vänligen skriv om du söker till Stockholm, Malmö eller London.

Handläggande stadsbyggnadsarkitekt, Stockholm

Vi söker en handläggande stadsbyggnadsarkitekt alternativt planeringsarkitekt med 5-8 års erfarenhet, av både privat och offentlig sektor. Vi letar efter en samarbetsinriktad, kreativ, öppen och driven person, som kan bidra till och leda våra många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Vi söker en tydligt gestaltande kompetens med tyngdpunkt på strukturplaner, formandet av stadsrum och platser, som kan bidra till innehåll, kvalitéer och programmering av det offentliga rummet, dess principer och ramverk. Med intresse för kunskapsuppbyggnad och research.

Vi ser att du har en gedigen erfarenhet av olika planeringsprocesser med kommuner och utvecklingsaktörer, liksom med fördel av medborgardialoger, stadsbyggnadsworkshops och medskapandeprojekt. Du är van att jobba i större team, samla ihop och syntetisera, samt se större mönster, den röda tråden och riktningen för aktuellt projekt, samt att leda utvecklingsprocesser mot gemensamt uppsatta mål.