Utmärkelser

Utmärkelser 2024

Gjuteriet

Nominering Kasper Salin-priset 2024
Priset som delas ut årligen av Sveriges Arkitekter belönar ett nyligen färdigställt byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet, för att stimulera och ge spridning åt goda exempel.

 

Gjuteriet

Nominering Scandinavian Design Awards 2024 – kategori ”Årets arkitektur”
Scandinavian Design Awards är ett pris som initierades 2023 för att hylla den bästa arkitekturen, formgivningen och interiören i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

 

Gjuteriet

Nominering European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Awards 2024
Utmärkelsen syfte är att ge en ökad förståelse för omvandlingen av Europas byggda miljö samt att premiera och belöna framsteg och innovation inom arkitektur och stadsbyggnad.

Utmärkelser 2023

Gjuteriet

Malmö stads Stadsbyggnadspris 2023, 1:a pris
KS omvandlingsprojekt för Varvsstaden vann Malmö stads Stadsbyggnadspris 2023, som i över 40 år har delats ut till arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt som är hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer.

 

Tendring Colchester Borders Garden Community

Vinst i internationell tävling 2023
KS är en del av det vinnande teamet i den internationella tvåstegstävlingen om att gestalta en ny trädgårdsstad om 704 ha i kommunerna Tendring och Colchester i Essex med målsättning att projektet ska bli den mest hållbara och inkluderande stadsdelen i Storbrittanien.

 

Årstafältet 6B

Vinst markanvisningstävling, 2023
Tävlingen ’Jämförelseförfarande Årstafältet 6B’ utlystes av Stockholms Stad med syfte att utveckla ett kvarter som binder ihop Årstafältet med Östberga, tar hänsyn till platsens förutsättningar, tillför nya kvaliteter till de båda stadsdelarna samt uppfyller stadens mål och visioner.

Utmärkelser 2022

Kråkbyn

Vinst markanvisningstävling, 2022
KS vann markanvisningstävlingen om Kråbyn i Gustavsberg i Stockholm tillsammans med Imola och Frentab. Förslaget omfattar tre flerbostadshus och studentlägenheter.

 

Gäddan

Hedersomnämnande, Karlstads Arkitekturpris 2022
Projekt Gäddan fick ett hedersomnämnande i Karlstad kommuns arkitekturpris 2021. Det centralt belägna kvarteret utformades tillsammans med Wermland Invest och består av tre olika typer av bebyggelse av varierande skala och typologi.

Utmärkelser 2021

Valpen

Vinst markanvisningstävling, 2021
KS vann markanvisningstävling i centrala Eskilstuna tillsammans med Kruhsberg Fastigheter och Urbio. Det vinnande förslaget består av bostäder, kontor, butiker, restauranger, hotell och vårdboende.

 

Bredvik

Vinst markanvisningstävling, 2021
KS vann markanvisningstävlingen för fastigheten Vinden 1 i Bredvik i Växjö. Förslaget är en kvartersbebyggelse med avstamp i det småländska landskapet och består av åtta stycken parhus som kommer att utvecklas i samarbete med GBJ Bygg.

Snurrom

Vinst markanvisningstävling, 2021
KS i ett inspirerande samarbete med We Construction vann markanvisningstävlingen för ett nytt bostadskvarter i Kalmar. Förslaget har höga ambitioner med långtgående tankar kring innovation och innehåller bostadshus i fyra våningar med totalt ca 60 lägenheter och sju lägre radhus.

 

Beddingestrand

Tävlingsvinst, 2021
KS i samarbete med We Construction vann uppdraget att formge ett nytt bostadsområde i Beddingestrand. Förslaget avser stärka platsens attraktivitet och identitet och består av lägenhets-, rad- och kedjehus, generösa takvåningar och smarta studiolägenheter.

 

Utmärkelser 2020

Styrmansbron

Tävlingsvinst, 2020
KS vann den inbjudna tävlingen om en ny bro som förbinder centrala Malmö med den framväxande och historiska Varvsstaden. Tävlingen var framtagen på uppdrag av Malmö Stad och genomfördes tillsammans med broingenjör Ian Firth från London och konstruktörer från Sweco Civil.

 

Magnolia restaurang

Nominering Plåtpriset 2020
Restaurang Magnolia i Stora Sköndal nominerades till Plåtpriset 2020. Priset delas ut årligen av Svensk Byggplåt i syfte att uppmärksamma innovativt och hållbart byggande där plåtfasadens möjligheter tillvaratas.

Utmärkelser 2019

Stopvägen

Vinst parallellt uppdrag, 2019
KS vann tillsammans med Svenska Bostäder tävlingen om kvarteret Famnen i Bromma i Stockholm. Projektet innefattar flerbostadshus och studentlägenheter.

 

Trelleborg

Vinst markanvisningstävling, 2019
KS vann markanvisning för ett flerbostadshus i kuststaden Trelleborg i det centrumnära stadsomvandlingsprojektet Övre- och Stadsparkskvarteren.

 

Faaborg

Vinst tävling, 2019
Faaborg kommun tillsammans med Realdania anordnade en tävling med syfte att ta fram en vision och utvecklingsplan med strategier för staden. KS vann tävlingen i samarbete med GHB Landskabsarkitekter, Mogens A. Morgen, Realise och Tyréns.

 

Sege Park

Malmö Stad nominerade till Planpriset 2018 med Sege Park, där KS kvarter Sege Park var en viktig delkomponent.

Ribosomen

Vinst parallellt uppdrag, 2019
Utveckling av kvarteret Ribosomen, som ingår i Stockholms stads nya detaljplan för Norrtull och östra Hagastaden. KS kommer att arbeta vidare med projektet tillsammans med fastighetsbolaget Humlegården.

 

Vårdboende Skärvet

Årets LEED-projekt 2019, 1:a pris
Utmärkelsen har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna det bästa projekt som certifierats enligt LEED under det gångna året och samtidigt premiera hållbart byggande i Sverige.

 

Vårdboende Skärvet

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019, nominering
Priset syftar till att främja och förstå vikten av kvalitet samt att återspegla arkitekturens komplexitet och betydelse avseende tekniska, strukturella, sociala, ekonomiska, kulturella och estetiska prestationer.

Utmärkelser 2018

Brent Cross South

Vinst i inbjuden arkitekttävling, 2018
Argent Related, London, England. Uppdraget gäller ett centralt beläget stadskvarter, strategiskt i kopplingen mellan stadsplanens huvudstråk, vid stadsdelens nya torg och gröna offentliga parkytor.

 

Nacka Port

Vinst i tävling, 2018
Utveckling av kvarteret Klinten med hög bebyggelse i två torn som blir ett riktmärke och västlig entré till Nacka kommun.

 

Etaget

Design S – Swedish Design Awards 2018, Arkitektur – realiserade projekt
Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Utmärkelser 2017

Nakamtenga skola

Årets möjliggörare 2017
Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och uppmärksammar och belönar en aktör som möjliggjort bra arkitektur med en betydande insats i samhället.

 

Söderstadion

Vinst i tävling, 2017
Tävlingen om Söderstadions framtida utveckling. Visionen är att skapa en integrerad stadsdel vid Globen som kan erbjuda både en lokal stadskänsla och minnesvärda upplevelser.

 

Vårdboende Skärvet

Nominering till Stora Kakelpriset 2017
Priset uppmärksammar svensk arkitektur där kakel och klinker använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets goda egenskaper.

 

Malmö Saluhall

Nominering till Årets Kroginteriör, Restauranggalan 2017
Restauranggalan är det årligen återkommande evenemanget där förebilder, inspiratörer och innovatörer i alla delar av branschen lyfts fram och hyllas.

The Forests of Venice

Nominering till Bästa Utställning, World Architecture Festival 2017
Utställningen, initierad och producerad av Kjellander Sjöberg tillsammans med Folkhem, belyser frågan om klimatförändringar och vilka nya lösningar och urbana strategier vi står inför.

 

Tunet, Sala Backe

Vinst i markanvisningstävling, 2017
Nytt kvarter i Uppsala i massivträ med omsorgsfull trädetaljering. Byggnaderna flätas in i staden med anslutande gröna rum och torg; sammantaget ett poröst och spännande stadslandskap.

Utmärkelser 2016

Neapel

Vinst i tävling, 2016
Tävlingen om att transformera fastigheten Neapel vid Stockholms hamnfront i Södra Värtan, Stockholm. Uppdraget innebär att gestalta en ny urban fokuspunkt i den framväxande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

 

Sege Park

Vinst innovationstävling, 2016
KS är glada över att få ta emot första pris i idétävlingen The Nordic Built City Challenge för den svenska tomten i Sege Park, Malmö.

 

Sjöterrassen och Stora Katrineberg

Utvalda till Nordiska paviljongen, 2016
Projekten ställs ut i Nordiska paviljongen under arkitekturbiennalen i Venedig och ingår i utställningen ”In Therapy – Nordic Countries Face to Face”.

 

Monoliten

Nominering till Årets Bygge 2016
KS projekt Monoliten är nominerat till utmärkelsen som är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling, vars syfte är att lyfta fram goda exempel på det bästa branschen kan prestera i fråga om kvalitet, samarbete, ekonomi och arkitektur.

Sege Park

Nominering innovationstävling, 2016
Projektet It Takes a Block är utvalt som en av finalisterna i idétävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living.

 

Oceanbryggan

Vinst i markanvisningstävling, 2016
Markanvisningstävling för bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg tillsammans med Veidekke. ”Förslaget tar visionen om hållbarhet till en ny nivå för framtidens boende” beskriver juryn.

 

Stora Sköndal

Vinst parallella uppdrag, 2016
Planförslag för stadsbyggnadsetappen Magnoliatomten. Förslaget skapar kopplingar mellan omgivande stad och områdets värdefulla kultur- och naturmiljöer. Kompletterande ny bebyggelse ger ökad tillgänglighet och en större blandning av verksamheter och boendeformer.

Utmärkelser 2011-2015

Tyresö Golfbäcken

Vinst parallella uppdrag, 2015
KS går vidare med uppdraget att gestalta cirka 200 bostäder vid Tyresö golfbana.

 

Sjöterrassen

Nominering till Mies van der Rohe Award 2015
KS är glada och hedrade över att bli nominerade till utmärkelsen som delas ut vartannat år med syfte att erkänna och belöna högkvalitativ arkitektur i Europa.

 

Årets utbildare

Utmärkelse på Arkitekturgalan, 2014
KS tilldelades utmärkelsen Årets utbildare för den kollegiala diskussionsplattformen Think Tank.

 

Woodhouse Rosendal

Vinst markanvisningstävling, 2014
Kvarteret Woodhouse i massivträ, innehåller 100 nytänkande hyresbostäder i passivhusteknik och en gemensamhetstanke kring en grön levande bostadsgård.

 

Skärvet Växjö

Vinst markanvisningstävling, 2014
Stadskvarter i Växjö kring generöst inre parkrum. Bebyggelsen rymmer en rik blandning av boendeformer och omfattar 190 bostäder, en skola, äldreboende samt lokaler.

Trädgårdsstaden

Vinst markanvisningstävling, 2014
KS förslag Trädgårdsstaden, ett kvarter med 190 bostäder har vunnit markanvisningstävling för Ringstorp i Helsingborg, utlyst av Helsingborgs stad.

 

Kv Postgården

Vinst parallella uppdrag, 2013
Postgården, stadsutvecklingsområdet Årstafältets andra etapp. Ett kvarter med cirka 90 bostäder som fristående ”superblock” vid stadsdelens nya torg.

 

Hästholmssundet

Vinst parallella uppdrag, 2013
Fördjupad exploaterings- och stadsbyggnadsutredning för Kvarnholmens avslutande etapp, Gäddviken och Hästholmssundet. ”En vattennära, tät stad med spännande kvalitéer som förväntas bidra till en hållbar och levande stadsmiljö.”

Etaget

Vinst parallella uppdrag, 2012
Paradiset, infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

 

Bönan och Kisen

Vinst parallella uppdrag, 2011
Johan Helmich Romans park, ett nytt stadskvarter på Södermalm i Stockholm.

 

Sjöcrona Park

Vinst parallella uppdrag, 2011
Sjöcrona Park, grönt stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg, ny exploatering på 300-400 bostäder.

 

Sverre

Vinst parallella uppdrag, 2011
Sverre, nytt bostadshus vid Vaksala Torg i Uppsala, ombyggnad och tillbyggnad.

 

Tryffelvägen

Vinst parallella uppdrag, 2011
Tryffelvägen, masterplan med blandad bostadsbebyggelse, äldreboende och förskola i Uppsala.

Utmärkelser 2006-2010

Torget

Vinst parallella uppdrag, 2010
Torget 5, nytt stadskvarter med bostäder och verksamheter vid Strömmen i centrala Norrköping.

 

Sparsamheten

Årets Stockholmsbyggnad, 2010
Sparsamheten, villor vid Skogskyrkogården i Stockholm, nominering.

 

Stora Katrineberg

Årets Stockholmsbyggnad, 2010
Stora Katrineberg, urbant infill-bostadshus, nominering.

 

Barnhusbron

1:a pris stadsutvecklingstävling, 2009
Barnhusbron, en ”Ponte Vecchio” i Stockholm. Stadsbyggnadsprojekt som utvecklar staden och vitaliserar folklivet i innerstaden.

 

Rinkebyterrassen

1:a pris, 2008
Rinkebys framtid, stadsutveckling med ny bebyggelse mot Järvafältet på E18 med bostäder, idrott, utbildning och verksamheter.

 

Monoliten

Vinst parallella uppdrag, 2007
Monoliten, nytt bostadskvarter i stadsomvandlingen vid Telefonplan, Stockholm.

 

Sjöterrassen

Vinst parallella uppdrag, 2006
Ängsskolan, stadsutveckling vid Fittja Centrum/Fittja Äng.

 

Annedalsterrassen

1:a pris, 2006
Annedalsterrassen, nytt bostadskvarter med 150 lägenheter.

Utmärkelser 2001-2005

Villa 1.0

Mies vad der Rohe Award, 2005
Villa 1.0, ett nytt koncept för kataloghus, nominering.

 

Länsrådet samt Sparsamheten

Vinst parallella uppdrag, 2004
Enskede-Skarpnäck, bostadsbebyggelse med tre delområden.

 

Astrakangatan

1:a pris, 2004
Astrakangatan, stadsvillor i Hässelby.

 

Rödby

Träpriset, 2004
Kv Rödby, studentbostäder i Kista, nominering.
Publikation: Arkitektur i trä

 

Nybodahöjden

ROT-priset 2002
Nybodahöjden, ombyggnad av elevhem till bostäder, hedersomnämnande.

Utmärkelser 1997-2000

Rödby

1:a pris, 2000
Kv Rödby, markanvisningstävling, tilldelning och fortsatt uppdrag.

 

H99 paviljongen

1:a pris, inbjuden arkitekttävling, 1999
H99 paviljongen, utställningsbyggnad till bomässan i Helsingborg.

 

Bo-2000

1:a pris, Internationell arkitekt- och idétävling, 1997
Bo-2000, kompakt stadskvarter i Malmö.