Ribosomen

De nya planer som Stockholms stad har tagit fram för Norrtull och östra Hagastaden innebär att Stockholm får en ny nordlig entré med skola, idrott, bostäder för studenter och äldre, hotell och ett nytt torg, med mera. Hagastaden som förväntas stå färdig 2030 blir en innerstadsdel där Stockholm och Solna möts. I ett område där outnyttjad mark och trafiklösningar dominerat vill staden bygga bort barriärer och underlätta för människor att röra sig fritt mellan stadsdelarna i en tät och levande stadsmiljö med kopplingar till Nationalstadsparken. I detaljplanen för östra Hagastaden ingår kv. Ribosomen, ett nytt bostadskvarter med gestaltning inspirerad av både den klassiska stenstaden och Vasastans ikoniska tegelarkitektur, ritad av arkitekter som Cyrillus Johansson, Ragnar Östberg och Edvard Bernhard. Kvarteret utvecklas av Kjellander Sjöberg tillsammans med Humlegården efter vinst i parallella uppdrag.

Ett kvarter som aktiverar

Till sin planform är kvarteret en asymmetrisk romb med torn i respektive hörn och lägre sammankopplande byggnader däremellan. Utformningen av kvarteret utgår ifrån en indelning av två korsande axlar i plan som blir passager och en grön innergård. Till gården blir det lätt att ta sig och passera igenom till en av de två intilliggande parkerna eller grannkvarteren. Den starka kopplingen till grönområde tillsammans med den kommersiella verksamheten i gatuplan ger möjlighet till både vistelse i natur och ett aktivt stadsliv.

Historiska principer

Kvarterets organisation utgår från en två korsande axlar, en princip som användes redan i antikens Rom. När principen appliceras på kvarteret i Hagastaden resulterar det i siktlinjer och flöden som gör att kvarteret öppnas mot stadsrummet och genererar nya kvalitéer.

”Arkitektur som skapar ett sammanhang och stärker stadsdelen”

Att cykla är framtiden

I utvecklingen av den hållbara staden är cykeln ett givet transportmedel, så även i Hagastaden. Projektets strategi för att klara denna av staden uttalade ambition, och samtidigt skapa en social kvalitet för de boende, är att kvarterets mittpunkt blir en central mötesplats med fokus på cykling. Här finns öppen, ljus cykelförvaring, tvättplatser med system för vattenrening och gemensamma verktygsstationer, samt en generös cykel-lounge med tillhörande mötesrum. Här kan man även återvinna cykeldelar, utbyta erfarenheter och umgås med andra entusiaster. Cykelcentralen skapas genom att höja upp innergården vilket ger enkel och direkt access från de angränsande parkerna.

Stadsrummets väggar

Ambitionen med kvarterets fasader är att skapa tydliga väggar i de offentliga stadsrummen. Fasaderna är en samtida tolkning av stenstadens arkitektur och de närliggande kulturmiljöklassade industrihusen. Kvarteret utförs genomgående i tegel i olika nyanser som omsorgsfullt bearbetas för att skapa mönster och vackra skuggspel. Vertikalt ordnas byggnaden i en kraftfull bas, en mittdel och ett artikulerat krön. Det är en klassisk komposition som bidrar till att kvarteret blir en naturlig komponent och en ny årsring i Hagastaden.

Detaljer som bidrar till helheten

Utformningen och artikulationen av byggnadsvolymernas olika delar och detaljer är ett viktigt fokus i Kv. Ribosomen. Reliefer i tegelmuren bidrar till att förtydliga volymens indelning, vertikalt och horisontellt. Ett spel mellan indragna och normala fönsternischer skapar liv och ytterligare djup i muren. Tillsammans med balkongräcken i smide, ett gatuplan med bågvalv och entréer med gedigna trädetaljer blir det här ett inbjudande kvarter i samklang med sin historiska omgivning.