Maja Gräddnos

I stadsutvecklingsområdet Annedal, en ny stadsdel i norra Stockholm, ligger bostadshuset Maja Gräddnos, ett unikt kvarter för olika människor att leva och trivas i. Byggnaden innefattar 84 lägenheter och kommersiella lokaler. Kvarteret som erbjuder ett avslappnat stadsliv gränsar till två av områdets rekreativa parker samt det urbana huvudstråket Dartanjangs gata.

Dynamisk volym med goda bostadskvaliteter

Maja Gräddnos är ett fristående bostadskvarter som är uppbyggt kring fyra hörnplacerade trapphus som vardera når tre till fem lägenheter per plan. Kvarteret har en generös innergård, som i markplanet öppnas upp mot områdets huvudstråk och stadsdelsparken i nordöst. Byggnadsvolymen är relativt låg i fyra-fem våningar, men stiger upp till sju respektive åtta i två hörn. Dessa torn ger en markant kontrast och spiralliknande rörelse till hela kvarterets form. Vidare artikulation i stadsrummet ges av kvarterets två vinklade långsidor som med en konvex-konkav form som bidrar med uttryck och variation. Lägenheterna varierar i storlek och utformning och är genomgående, vilket ger goda dagsljuskvaliteter.

Plats för möten

Stadsbyggnadsprinciperna utgår från att skapa variation i omgivande stadsrum och gator, med olika kvalitéer och angreppssätt mot olika sidor och stadsrum. Kvarteret kopplas till sitt sammanhang genom informella smitvägar – med portiker och trappor. Maja Gräddnos möter gatan med olika principer – med egna urbana gröna uteplatser, med lokaler, trappor eller med mindre, informella platsbildningar.

Skiftande fasader

Mot gatan utgörs fasadmaterialet av tegel med skiftande stenar i mörkgrå till mörkbruna nyanser. Fasaderna skapar ett kontinuerligt mönster, som en väv med inneboende variationer, förskjutningar och olikheter. Kvarterets insida består av fasadskivor i ljusare ton och varierande bredd, som plockar upp rörelsen och rytmen från gatufasaderna.