Stefan Sjöberg

London, Stockholm

Stefan Sjöberg grundade Kjellander Sjöberg 1998 i Stockholm tillsammans med Ola Kjellander. Kontoret har genom ett sammanhållet fokus på arkitektur och stadsbyggnad utvecklats till en omfattande verksamhet med internationell verkningsgrad. Stefan har en ledande roll i urbana komplexa projekt med fokus på livskvalitet, regenerativa strategier, historiska sammanhang, offentlig arkitektur och stadsrum. Stefan har med över tjugo år inom samhällsbyggandet en gedigen erfarenhet av planerings- och byggnadsprocesser i olika skalor med många aktörer. Han har lett kontorets utveckling inom nytänkande hållbarhet, och har levererat prisbelönta bostäder, kontor, transformationsprojekt och stadsplaner. Stefan leder sedan 2022 Kjellander Sjöbergs Londonkontor och föreläser internationellt. Han har undervisat på Arkitekturskolan KTH samt initierat en rad utställningar, bl a på Venedigs arkitekturbiennal och Malmö Form Design Center.