Stefan Sjöberg

London, Stockholm

Stefan Sjöberg är tillsammans med Ola Kjellander huvudansvarig för Kjellander Sjöbergs samlade produktion inom arkitektur, stadsbyggnad och design. Genom en lång rad uppmärksammade och framgångsrika projekt har Stefan Sjöberg en gedigen erfarenhet och expertis inom arkitektur och stadsutveckling. Utifrån en programmatisk och teknisk helhetssyn har han konsekvent bidragit med nytänkande arkitektur med fokus på hållbarhet, social interaktion, urbanitet och effektiv resursanvändning. Stefan Sjöberg föreläser och undervisar regelbundet. Han är aktiv i den samtida debatten och deltar även som jurymedlem för Sveriges Arkitekter i nationella arkitekttävlingar.