KS grundades i Stockholm 1998 av Ola Kjellander och Stefan Sjöberg. Idag leds kontoret av tre delägare: Mi Inkinen, Ola Kjellander och Stefan Sjöberg som i ett nära samarbete producerar design och studier inom det vidgade och gränsöverskridande området arkitektur, stadsbyggnad, planering och utveckling. Kontoret har kontinuerligt uppmärksammats, publicerats, vunnit priser och varit nominerat för projekt som är nyskapande och relevanta.

Mi Inkinen

Partner och VD

Mi Inkinen är partner och VD för Kjellander Sjöberg. Hon leder och samordnar kontorets strategiska utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, lönsamhet och nya affärsmöjligheter. Med bakgrund som framgångsrik arkitekt i en lång rad av KS genomförda projekt har Mi Inkinen en gedigen erfarenhet av branschen som helhet. Med sin djupa insikt, expertis och kunskap om verksamheten och dess långsiktiga mål, vidareutvecklar och stärker hon kontinuerligt KS position som ett ledande arkitektkontor inom hållbar arkitektur och stadsutveckling.

 

Arkitekt SAR/MSA
08 615 32 81
0709 367 327
[email protected]

Stefan Sjöberg

Founding Partner, London Director

Stefan Sjöberg är tillsammans med Ola Kjellander huvudansvarig för Kjellander Sjöbergs samlade produktion inom arkitektur, stadsbyggnad och design. Genom en lång rad uppmärksammade och framgångsrika projekt har Stefan Sjöberg en gedigen erfarenhet och expertis inom arkitektur och stadsutveckling. Utifrån en programmatisk och teknisk helhetssyn har han konsekvent bidragit med nytänkande arkitektur med fokus på hållbarhet, social interaktion, urbanitet och effektiv resursanvändning. Stefan Sjöberg föreläser och undervisar regelbundet. Han är aktiv i den samtida debatten och deltar även som jurymedlem för Sveriges Arkitekter i nationella arkitekttävlingar.

 

Arkitekt SAR/MSA
08 615 32 87
0706 658 859
[email protected]

Ola Kjellander

Founding Partner, Director

Ola Kjellander är tillsammans med Stefan Sjöberg huvudansvarig för Kjellander Sjöbergs samlade produktion inom arkitektur, stadsbyggnad och design. Som specialist och tongivande arkitekt inom svensk stads- och bostadsutveckling, leder Ola Kjellander komplexa projekt och processer med en mängd aktörer. Genom en lång rad genomförda, relevanta och innovativa projekt deltar han aktivt i samtidsdebatten med fokus på hållbar design och utveckling. Ola Kjellander är flitigt engagerad som föreläsare och debattör. Han har även varit styrelseledamot i Sveriges Arkitekter och juryrepresentant i flertalet större arkitekttävlingar.

 

Arkitekt SAR/MSA
08 615 32 88
0706 576 667
[email protected]