KS grundades i Stockholm 1998 av Ola Kjellander och Stefan Sjöberg. Idag leds kontoret av tre delägare: Mi Inkinen, Ola Kjellander och Stefan Sjöberg som i ett nära samarbete producerar design och studier inom det vidgade och gränsöverskridande området arkitektur, stadsbyggnad, planering och utveckling. Kontoret har kontinuerligt uppmärksammats, publicerats, vunnit priser och varit nominerat för projekt som är nyskapande och relevanta.

Mi Inkinen

Managing Director

 

Mi Inkinen är partner och VD för Kjellander Sjöberg. Hon leder och samordnar kontorets strategiska utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, lönsamhet och nya affärsmöjligheter. Med bakgrund som framgångsrik arkitekt i en lång rad av KS genomförda projekt har Mi Inkinen en gedigen erfarenhet av branschen som helhet. Med sin djupa insikt, expertis och kunskap om verksamheten och dess långsiktiga mål, vidareutvecklar och stärker hon kontinuerligt KS position som ett ledande arkitektkontor inom hållbar arkitektur och stadsutveckling.

 

Arkitekt SAR/MSA
08 615 32 81
0709 367 327
mi.i@kjellandersjoberg.se

Stefan Sjöberg

Founding Director

 

Stefan Sjöberg grundade Kjellander Sjöberg 1998 i Stockholm tillsammans med Ola Kjellander. Kontoret har genom ett sammanhållet fokus på arkitektur och stadsbyggnad utvecklats till en omfattande verksamhet med internationell verkningsgrad. Stefan har en ledande roll i urbana komplexa projekt med fokus på livskvalitet, regenerativa strategier, historiska sammanhang, offentlig arkitektur och stadsrum. Stefan har med över tjugo år inom samhällsbyggandet en gedigen erfarenhet av planerings- och byggnadsprocesser i olika skalor med många aktörer. Han har lett kontorets utveckling inom nytänkande hållbarhet, och har levererat prisbelönta bostäder, kontor, transformationsprojekt och stadsplaner. Stefan leder sedan 2022 Kjellander Sjöbergs Londonkontor och föreläser internationellt. Han har undervisat på Arkitekturskolan KTH samt initierat en rad utställningar, bl a på Venedigs arkitekturbiennal och Malmö Form Design Center.

 

Arkitekt SAR/MSA
08 615 32 87
0706 658 859
stefan.s@kjellandersjoberg.se

Ola Kjellander

Founding Director

 

Ola Kjellander är tillsammans med Stefan Sjöberg huvudansvarig för Kjellander Sjöbergs samlade produktion inom arkitektur, stadsbyggnad och design. Som specialist och tongivande arkitekt inom svensk stads- och bostadsutveckling, leder Ola Kjellander komplexa projekt och processer med en mängd aktörer. Genom en lång rad genomförda, relevanta och innovativa projekt deltar han aktivt i samtidsdebatten med fokus på hållbar design och utveckling. Ola Kjellander är flitigt engagerad som föreläsare och debattör. Han har även varit styrelseledamot i Sveriges Arkitekter och juryrepresentant i flertalet större arkitekttävlingar.

 

Arkitekt SAR/MSA
08 615 32 88
0706 576 667
ola.k@kjellandersjoberg.se