Astrid Gabrielsson

London, Stockholm

Med sin specialistkompetens i att tillvarata lokala narrativ och skapa nya perspektiv för framtida urbana miljöer, leder Astrid projektteam med gedigen erfarenhet av stadsbyggnad och planering, vilket skapar rika möjligheter för innovativa och transformativa urbana projekt och processer.