Mi Inkinen

Stockholm

Mi Inkinen är partner och VD för Kjellander Sjöberg. Hon leder och samordnar kontorets strategiska utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, lönsamhet och nya affärsmöjligheter. Med bakgrund som framgångsrik arkitekt i en lång rad av KS genomförda projekt har Mi Inkinen en gedigen erfarenhet av branschen som helhet. Med sin djupa insikt, expertis och kunskap om verksamheten och dess långsiktiga mål, vidareutvecklar och stärker hon kontinuerligt KS position som ett ledande arkitektkontor inom hållbar arkitektur och stadsutveckling.