Shop Talk 09: Vad tillför vi den redan byggda miljön?

Rosengård: behov, förvaltning och estetik

Hur förvaltar vi redan byggda stadsmiljöer på bästa sätt? Hur identifierar vi de boendes behov? Hur kan vi lägga till nya kvalitéer och verksamheter, med goda föresatser utan att förvanska eller ta bort det som fungerar och är bra? Är perspektivet antikvariskt eller utvecklingsinriktat? Ställer vi samma krav på livskvalitet, hållbarhet, utformning och allas möjligheter i hela staden? Hur förhåller vi oss och till platsens befintliga karaktär och estetetik?

Gäster:
Tina Dadashvand Lindh, Equity Places
Jenny Tebäck, Rosengård Fastigheter
Jenny Grettve, Anon
Abdulghani Bayram, C.F. Møller Malmö
Nina Otrén, Softer Architecture
Navid Mirazie, Malmö stad
Vera Swahn, Kjellander Sjöberg
Hannes Haak, Kjellander Sjöberg

 

Tid och plats:
29 september 2023, 8:30 – 9:30
Bennets väg 13
213 67 Malmö