Shop Talk 11: Cirkularitet och ombyggnad #2

Återbruk av det redan byggda

Ett öppet samtal kring ombyggnad & transformation av det redan byggda; av kulturmiljöer & byggnader, mer eller mindre bevarandevärda, ur ett cirkulärt hållbarhetsperspektiv.

Vilka värden och identitetsfördelar kan de bidra med? I vilket tidsperspektiv? Vilka utmaningar och möjligheter möter vi ”i verkligheten”?

Denna Shop Talk är en del av en serie samtal kring cirkulära strategier och transformation.

Gäster:
Anna Grinneby, OBOS Nya Hem
Linn Linfreds, Circularista
Marcus Lindh, Atrium Ljungberg
Per Helgesson, AMF Fastigheter
Pelle Holst, Återbygget
Stefan Sjöberg, Kjellander Sjöberg
Mi Inkinen, Kjellander Sjöberg

 

Tid och plats:
26 oktober 2023, 8:00 – 9:00
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm