Shop Talk 04: Det tillfälliga

Hur kan vi bättre ta tillvara på stadens oanvända platser?

Exempelvis genom att transformera och återanvända tidigare industribyggnader, skapa pop-up-parker eller tillfälliga urbana odlingsträdgårdar?

Sådana oanvända och underutnyttjade platser, tillfälliga platshållare, benämns ofta med den engelska termen ”meanwhile” eftersom de är interimslösningar, olika sätt att återuppliva platser i väntan på mer långsiktiga utvecklingsplaner eller byggnation.

Idag spelar dessa tillfälliga strategier en viktig roll i skapandet av urban karaktär och ”placemaking” i stads- och fastighetsutvecklingsprojekt. Efterfrågan på intressanta och oväntade miljöer ökar, med krav på äkthet och autenticitet, både från allmänhet, kreativa företag och detaljhandeln. När det gäller stadsbyggnad och förnyelseprojekt innebär dessa befintliga strukturer och platser en potential för en mer organisk och hållbar tillväxt, med en långsammare och mer flexibel takt för lokala mikroekonomier att utvecklas, vilket kan ge nytt liv både till grannskap och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Hur kan tillfälliga projekt på ett intelligent sätt integreras i stadsbyggandet? Och vara drivande för att generera publika värden och upplevelser? Med ökade möjligheter för både kultur, ekonomi och arbetsmarknad? Kan ett strategiskt tillvägagångssätt för det tillfälliga säkerställa att stadsutveckling och byggprojekt blir mindre utsatta för ”oförutsägbara gamechangers” (som Covid-19) och istället har potential att skapa innovation och samhällsengagemang?

 

Gäster:
Jonathan Goring, U + I, London
Jenny Grettve, Jenny Grettve Studio, Malmö
Tom Holbrook, 5th Studio, London
Claudia Alex Laroux, Tunnelfabrikken, Köpenhamn
Kieran Long, Arkdes, Stockholm
Johan Pitura, Kjellander Sjöberg, Malmö

 

Tid och plats: 27 maj 2020, 8:00-9:00. Digitalt.