KS Shop 03: Faaborg

Med ett hamnområde som riskerar att översvämmas på grund av klimatförändringar, en kulturhistoriskt värdefull stadskärna som behöver stärka kopplingarna till omgivande landskap och en befolkning som minskar, står staden Faaborg i södra Danmark inför stora utmaningar. För att möta dessa och för att stadens ska kunna behålla en stark position som attraktiv boendemiljö och turistmål anordnade Faaborg kommun tillsammans med Realdania en tävling med syfte att ta fram en vision och utvecklingsplan med framtidsstrategier för staden. Tre inbjudna team genomförde tävlingen, som innebar en öppen intensiv dialogprocess.

Kjellander Sjöberg vann tävlingen med sitt bidrag ”vi dyrker Faaborg” som tagits fram i samarbete med det danska landskapsarkitektkontoret LYTT Architecture, samt Mogens A. Morgen, Realise och Tyréns.

 

KS Shop är vår butik, mötesplats och verkstad i Malmö, ett skyltfönster mot Engelbrektsgatan och stadslivet utanför. Lokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten till samtal och utställningar om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Vi vill bredda dialogen, inspirera, väcka kreativitet och skapa nya tankar. Vi har ett etablerat koncept för att diskutera ämnen som kan bidra till stadens utveckling, ökad hållbarhet och goda livsvillkor. Kom och delta i våra Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på vår bänk utanför, iaktta folk som passerar, inled en spontan dialog eller bara njut av en kopp kaffe.

 

Datum och plats:
16 september 2020
KS Shop
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö