KS Shop 05: Transformation av ett byggnadsminne

Hur kan en kulturhistorisk byggnad omvandlas och få nytt liv?

Transformationen av Gjuteriet är ett pågående projekt på KS som genomförs på uppdrag av Varvsstaden AB. Byggnaden uppfördes runt 1910 för stöpning av maskindelar till Kockums fartyg och broar och är idag ett av Malmös viktigaste historiska byggnadsminnen. Omvandlingen av den öppnar upp för frågeställningar om hur vi hanterar våra kulturhistoriska industribyggnader och hur vi balanserar mellan att bevara och att anpassa till vår tid med andra behov och förutsättningar. Och hur återbruk av det befintliga byggnadsbeståndet kan vara en del av en mer hållbar arkitektur med minskad klimatpåverkan.

 

KS Shop är vår butik, mötesplats och verkstad i Malmö, ett skyltfönster mot Engelbrektsgatan och stadslivet utanför. Lokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten till samtal och utställningar om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Vi vill bredda dialogen, inspirera, väcka kreativitet och skapa nya tankar. Vi har ett etablerat koncept för att diskutera ämnen som kan bidra till stadens utveckling, ökad hållbarhet och goda livsvillkor. Kom och delta i våra Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på vår bänk utanför, iaktta folk som passerar eller inled en spontan dialog.

 

Datum och plats:
8 februari 2021, 15:00
KS Shop
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö

För att motverka smittspridning av COVID-19 kan hela utställningen ses utomhus i skyltfönstrena och vi ber vi er alla att hålla ett säkert avstånd till varandra och följa de senaste rekommendationerna.