KS Shop 06: Floor Plans

Vi har samlat 32 planlösningar från olika platser, tider och processer som teamet på Kjellander Sjöberg har arbetat med genom åren. Med utställningen vill vi belysa hur planlösningen kan vara ett verktyg. Hur vi ett rum i taget gestaltar arkitektoniska lösningar för möten mellan människor. Vi närmar oss denna viktiga process genom att ställa oss ett antal avgörande frågor kring flexibilitet, kontext, inkludering och resursanvändning. En planlösning är en karta, ett försök till ordning och organisation av exteriöra och interiöra rumsliga sekvenser. Lika mycket en instruktion som en beskrivning. Med hopp om livskraftiga och långsiktigt levande samhällen för alla.

 

KS Shop är vår butik, mötesplats och verkstad i Malmö, ett skyltfönster mot Engelbrektsgatan och stadslivet utanför. Lokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten till samtal och utställningar om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Vi vill bredda dialogen, inspirera, väcka kreativitet och skapa nya tankar. Vi har ett etablerat koncept för att diskutera ämnen som kan bidra till stadens utveckling, ökad hållbarhet och goda livsvillkor. Kom och delta i våra Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på vår bänk utanför, iaktta folk som passerar eller inled en spontan dialog.

 

Datum och plats:
30 juni 2021
KS Shop
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö

För att motverka smittspridning av COVID-19 kan hela utställningen ses utomhus i skyltfönstrena och vi ber vi er alla att hålla ett säkert avstånd till varandra och följa de senaste rekommendationerna.