Think Tank 001

Urban Minds – birth of a new office

Think Tank startades som ett internt och informellt forum som ger utrymme för idéer och samarbeten inom det vidgade området design.

 

Datum:
15 februari 2013