Think Tank 007

Arkitekturdialog – svensk arkitektkultur?

En svensk arkitekturkultur? Finns det en svensk arkitekturkultur? Är det en angelägen och relevant fråga?

I jämförelse med rika arkitekturregioner som exempelvis Voraalberg, Porto, Schweiz och Holland är det svenska arkitekturresultatet ej lika omtalat. En regions arkitekturklimat och byggda resultat speglar vilken roll den byggda miljön intar i samhället och dess självbild. Ekonomiskt välstånd, politiska program & investeringar, arkitekturens engagerande potential och angelägenhet i samhälls- och kulturdebatten i stort brukar lyftas fram som viktiga faktorer.

Sverige har absolut en historik att luta sig mot, inte minst med framstående landvinningar från den tidiga funktionalismen och välfärdssamhällets framväxt. En internationell medvetenhet om Asplund, Lewerentz och Erskine finns absolut. Idag finns även ekonomiska förutsättningar. Men, i enlighet med resonemanget ovan behöver samtalet vidgas, arkitekturen är inte tillräckligt viktig i ett större sammanhang. Vårt påstående är att det finns behov av att utveckla en svensk arkitekturkultur. Att stimulera samtal, erfarenhetsutbyte, dialog, debatt – och nya allianser, samverkansformer och modeller. En Common Ground, för att återbruka Venedigbiennnalens huvudtema från 2012. En gemensam, inklusiv öppen arkitekturkultur.

 

Panel:
Gert Wingårdh
Martin Videgård
Mikael Stenqvist
Louise Masreliez
Peter Lundevall
Monika Joelsson
Jesus Azpeitia
Daniel Norell
Ola Kjellander

 

Datum:
21 november 2013