Think Tank 011

Det nya stadslivet – bättre principer, bättre stad

Vilket stadsliv ska vi ge utrymme för när vi planerar stadsdelar och förbättrar våra befintliga miljöer? Vad ska få plats i stadens gemensamma rum, vem kan delta och hur? Denna Think Tank i Almedalen handlar om stadens ytor som en gemensam resurs – om mellanrum och innehåll.

När staden byggs tätare växer nya livsmönster och behov fram. Nya program, drömmar och urbana beteenden skapar den nya staden, med möjligheter att förbättra social integration, livskvalitet och klimatfrågor. Där befintliga gemensamma resurser måste nyttjas bättre – för flera syften och aktiviteter samtidigt. Där gränsen mellan arbete, bostad, utbildning, fritid, privat och offentligt är flexibel.

Vad innebär detta för stadsrummet? Vilken roll ska de gemensamma mötesplatserna tilldelas? Vem har rätt att använda dem? Vi fokuserar på social potential, delaktighet i planeringsprocessen, urban grönska och mat- och kulturperspektivet. Med siktet inställt på en mer öppen, tillåtande programmering av stadsrummet, där spontana händelser och tillfälliga aktiviteter får plats. En generös stadsmiljö som är till för att användas, av fler och på många sätt. Vilka principer skapar denna stad?

Fokus ligger på drivkrafterna:
Sociala möjligheter & delaktighet
Mat & kultur
Urban grönska & ekosystemtjänster
Livsstil och det lokala

 

Panelgäster:
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad
Jan Åman, Atelier Slice / Atelier Food, grundare och kulturentreprenör
Mattias Gustafsson, URBIO, landskapsarkitekt, VD

 

Tid och plats:
Kl 10-11, den 30:e Juni 2015
Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A, Visby

Läs mer på Sveriges Arkitekters hemsida