Think Tank 012

Participation – arkitektur som gör en skillnad

Hur kan arkitektur göra skillnad? KS nästa Think Tank handlar om vikten av engagemang och deltagande. Diskussionen fokuserar på arkitekturens möjligheter att förbättra villkor och utveckla lösningar för samhällen och människor i nöd. Vi skulle vilja ha en närmare titt på arkitektur och stadsplanering som generatorer för långsiktig utveckling och som verktyg i de processer som formar hållbara och adaptiva miljöer. Vi kommer att undersöka skapandet av arkitektur som gör skillnad, samt titta på exempel där man har byggt under utmanande förhållanden och med knappa resurser. Vi försöker att hitta initiativ där arkitekturen inte bara skapar möjligheter, utan även vidtar åtgärder.

En grundläggande förutsättning för att utveckla goda samhällen är att uppfinna strategier för rättvis, miljömedveten och socialt engagerad arkitektur. I kölvattnet av de internationella och regionala utmaningar vi står inför idag, såsom migration, kriser på grund av konflikter, naturkatastrofer , ojämlikhet och fattigdom, finns det ett växande engagemang och intresse för socialt medveten arkitektur som åstadkommer skillnad.

 

Panel:
Yashar Hanstad – partner och grundare av TYIN Architects, Assistant professor på NTNU
Pia Jonsson, Maria Höök – Arkitekter utan gränser (ASF – Sweden)
Sylvia Neiglick – arkitekt på Kjellander Sjöberg

 

Tid och plats:
16:00, 8 oktober 2015
Repslagargatan 15A, Stockholm