Think Tank 016

Mode möter arkitektur – hur tar vi plats i staden?

Mode och arkitektur hjälper oss att förhålla oss till vår omgivning och naturliga miljö – staden – och skapar samtidigt förutsättningar för identifikation, grupptillhörighet och aktivitet.

Traditionellt sett har den gemensamma utgångspunkten handlat om att erbjuda skydd från elementen och komfort, men även att visa på status och manifestera kulturella värderingar. Ett sätt att befästa gränser, territorier och normer. Men samtidigt överträda gällande mönster och skapa nya samhällsstrukturer.

Gemensamt delar mode och arkitektur behovet av att arbeta med traditionella verktyg som funktion, struktur, material, yta och gestaltning.

Hur ser dessa båda områden på nytänkande, innovation, behov, nödvändighet och relevans idag? Tillgänglighet och exklusivitet? Var hämtar de sin kreativitet och inspiration? Hur utformar de sin arbetsprocess?  Hur förhåller de sig till angelägna akuta begrepp som hållbarhet, demokrati, integration och jämlikhet? Är praktikerna intresserade av att utgå från autencitet, kontextualism, global kultur och att problematisera synen på produktion?

Kort sagt – vilken roll intar professionerna idag?

Välkomna till en diskussion där mode möter arkitektur!

 

 

Panelgäster:
this is Sweden
Minna Palmqvist
Daniel Norell (Norell/Rodhe)
Victor Marx

Tid och plats:
20 april 2017, 17:00
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm

Information:
Seminariet äger rum på engelska.
Eventet är öppet för alla, bjud gärna med vänner och kollegor.
Förfriskningar kommer att serveras.

 

Fritt inträde men begränsat antal platser!
OSA senast tisdag, 18:a april till rsvp@kjellandersjoberg.se