Think Tank 022

En reflektiv praxis & process – gestaltning av inkluderande stadsmiljöer

Hur utformar vi framtidens processer för gestaltningen av gemensamma fysiska livsmiljöer?

En reflektiv och lyhörd arkitekturpraktik måste svara mot aktuella utmaningar och utforska nya områden. Vad är arkitektens roll i dagens föränderliga sociala och planetära sammanhang?

Vilka nya typer av samarbeten är nödvändiga mitt i en pågående förändring med otydliga gränser, hybrida kombinationsmöjligheter och många olika intressenter?

Till denna Think Tank, på Institut Suédois i Paris, har vi bjudit in några av Paris framträdande arkitekter för att ta del av grundläggande aspekter i deras respektive verksamhet; processer, kultur och metoder.

Deras tänkande.

Genom inspirerande exempel uppmuntrar vi en paneldiskussion utifrån principer och möjliga vägar framåt, mot en mer hållbar, hälsosam, adaptiv och inkluderande framtid.

Vi vill undersöka gemensamma utgångspunkter såväl som individuella ställningstaganden som bidrar till mångsidiga och meningsfulla stadsmiljöer – och till diskursen som helhet.

Det här är ett tillfälle för utbyte av idéer, perspektiv och erfarenheter.
Välkomna!

Arrangeras av Sveriges Arkitekter och Institut Suédois med Kjellander Sjöberg.

Panel:
Studio Muoto (FR)
Septembre Architecture (FR)
Nicolas Dorval-Bory (FR)
Plan Común (FR)

Tid och plats:
15 September, 19:30
Institut Suédois
11 rue Payenne
F-75003 Paris
Frankrike

Evenemanget kommer att hållas på engelska och är öppet för alla.