Liljegatan 1

Fålhagen är en central stadsdel vid Uppsalas innerstad, med en blandad bebyggelse från fristående flerbostadshus till villor. Projektet är beläget i korsningen av Liljegatan och Sankt Göransgatan, i skarven mellan gröna egnahemsträdgårdar och öppen kvartersbebyggelse. Området har genom Uppsalas bebyggelsehistoria präglats både av stadsarkitekt Gunnar Leches tidiga klassiska ansatser och Le Corbusiers ideal med hus i park. Stadsdelen har en småskalig atmosfär och informell känsla.

Ett trädgårdskvarter i dialog med sin omgivning

Liljegatan är ett kvarter som är format och uppbyggt i dialog med sin omgivning. Tre huskroppar står i relation till varandra, informellt och brokigt. Placeringen genererar en spännvidd av stadsrum och upplevelser, både inåt och utåt. I mellanrummen uppstår en sekvens av platser för olika användningar och aktiviteter. Från gatans mer offentliga karaktär skiftar skalan in mot gården och det sociala kvartersgemensamma vävs samman med privata uteplatser. Gården erbjuder en genväg och en grön oas med gott mikroklimat där odlingar blandas med lekytor och ett litet orangeri. Ut mot korsningen planeras en butikslokal och nod för områdets dagligvaruhandel.

Ett sinnrikt bebyggelsekluster där naturmaterial och hantverksmässigt utförda detaljer får tala.

Tre individer

De tre byggnaderna har en gemensam vokabulär, med burspråk och fasader i tegel. Små skillnader i proportioner, kulör, höjd och fönstersättning ger en sinnrik variation på ett gemensamt tema. Bebyggelseklustret kan betraktas som en familj som tillsammans skapar en helhet. Den inbördes vridningen och volymkompositionen ger en form och siluett som varierar från olika håll och tar upp teman i sin omgivning.

En berättelse där materialen får tala

Gedigna material och hantverk har en framskjuten roll i projektet. De tre husen arbetar exteriört med naturmaterial, tegel, i tre olika nyanser och bränningar, hantverksmässigt murat med klassiska tegelförband och omsorgsfulla detaljer. Bebyggelsens 47 lägenheter har en bearbetad interiör där möten mellan platsbyggda snickeridetaljer, trägolv och natursten gestaltas för att tåla tidens tand. Ett fokus i utformningen är även de gemensamma utrymmena, där man kommer hem och möts, där ett socialt innehåll blandas med en återhållen och privat karaktär.

Dagsljuset i vardagen

Dagsljuset i bostäderna har varit en utgångspunkt i gestaltningen, där upplevelse av olika skiftningar och ”dagrar” blir en tillgång i vardagen. Större fönsteröppningar i fasad, med fönster ned till golv som kombineras med helglasade väggpartier interiört, ger ljusa rum med lägenheter som ofta ligger över hörn i kontakt med två väderstreck. Flertalet lägenhetstyper har minst två balkonger med varierad karaktär i olika väderstreck som adderar rymd och vistelseytor utomhus till rumsfilerna.