Vårdboende Skärvet

Vårdboendet är en del av kvarteret Skärvet som är startpunkten för Bäckaslöv, en ny stadsdel i Växjö som tar form längs järnvägen från centrum ut till Norra Bergundasjön. Den L-formade byggnaden utgör den första etappen och hörnstenen av ett kvarter med blandade upplåtelseformer som samlas kring ett gemensamt generöst gårdsrum.

Gemensamma ytor med goda ljuskvaliteter

Planlösningen utgår från ett centralt nav med gemensamma och avdelningsneutrala funktioner i mitten, med en avdelning i respektive flygel. Avdelningens kärna är matsalen och vardagsrummet i öppen relation från fasad till fasad. Tillsammans med stora fönster och högt i tak ger det fina ljuskvaliteter.

En rofylld plats för äldre, med arkitektur som skapar en igenkännbar tydlighet.

Rum för möten

Till de gemensamma funktionerna hör samlingssal, orangeri, rehab och ett växthus uppe på takterrassen. Här överblickar man den gemensamma gården, parkrummet.

Livfulla fasader

Gestaltningen har en stark koppling till byggnadssättet. Genom att introducera fler fogar än element, och kombinera fyra grafiska fält av mönsterlagda klinker, skapas på ett rationellt sätt en variation i fasaden. Helheten påminner om ett textilt mönster eller en virkad duk. Entréer, fönster och takvolymer markeras i en kompletterande varm kopparfärgad plåt.
Byggnaden är projekterad för att uppnå LEED Platinum och byggherren Skanskas högsta miljöklassificering.