Woodhouse Rosendal

Woodhouse Rosendal i Uppsala är ett karaktäristisk nytt träkvarter. Projektets fokus har legat på hur gemensamma ytor, lokaler, gård och stadsrum kan användas på ett tillåtande vardagligt och nytänkande sätt för ett flerfamiljshus. Ambitionen är ett kvarter med communitykänsla som inbjuder till gemenskap och sociala möten med ytor där varor och tjänster effektivt kan bytas och samutnyttjas.

”Med avstamp i Uppsalas historiska karaktär förankras kvarteret i platsen.”

Det händiga föränderliga kvarteret i trä

Projektet omfattar 100 hyresbostäder i varierande skala, från stadsradhus till hus om fem till sex våningar. Projektet utgår från att efterfrågan på ett annorlunda boende är stort, där man utöver sin bostad har tillgång till flera aktiviteter, sammanhang och funktioner, exempelvis en verkstad på gården, ett orangeri på taket eller en plats för cykelreparation, i en grön tillåtande miljö.

Ekologisk boost

Bostadshusen med en stomme av massivträ och träfasader har en varm och påtaglig materialitet. Bebyggelsen kommer att ha ett hållbarhetsinriktat perspektiv med lågt ekologiskt fotavtryck. Woodhouse Rosendal är därför utformat enligt passivhusstandard med låg energiförbrukning. Gröna tak och en gård med inbjudande stadsgrönska skapar en möjlighet att ta hand om dagvattnet synligt som en resurs för upplevelser, plantering och lek. Fokus på gång, cykel och minimal garageyta ger plats för odling och stora träd inne på gården.

”En inbjudande gemenskap, från dag ett.”