Venice Biennale 2012

Light Houses

Kjellander Sjöberg blev tillsammans med 32 andra arkitekter från Finland, Sverige och Norge, utvalda att delta i utställningen Light Houses, On the Nordic Common Ground i den nordiska paviljongen under arkitekturbiennalen i Venedig 2012. Uppgiften var att presentera en modell av ett konceptuellt hus som speglade respektive kontors filosofi.

Koncept

Kjellander Sjöbergs installation utgick från, de i kontorets verksamhet, centrala begreppen dagsljus, mellanrum och sammanhang. En representation av dagsljuset i norr och ett mellanrum mellan det byggda som skapar en relation till rummet, Sverre Fehns paviljong, där arkitekturen är en möjlighet att utvidga och skapa platsen.