The Forests of Venice

Utställningen undersöker Venedigs framgång som hybrid mellan stad och natur. Genom sitt geografiskt utsatta läge på vattnet, har Venedig historiskt sett existerat i symbios med naturen och tillgängliga resurser. I en tid när klimatförändringar och stigande havsnivåer utgör ett globalt hot för kustnära regioner, kan Venedigs ursprung ligga till grund för nya lösningar och urbana strategier. Utställningen som initierades av KS, fokuserar på träets möjligheter som förnyelsebart material.

En ny urban modell

Venedig grundlades på 10 miljoner träd, på sandbankar och rev av människor på flykt. Stadsbyggnadsmodellen utgick från ett flytande tillstånd, med en flexibel struktur som var ett med sin naturliga omgivning, följsam för tidvattnet och havets rörelser. Idag går migrationen i omvänd riktning, människor lämnar Venedig. Skulle 10 miljoner nya träd kunna bli en katalysator för en ny urban modell?

Möjligheter för nya öar och stadsdelar

Utställningen föreslår nya skogar och adaptiva stadslandskap, med träd som binder stora mängder koldioxid och ger möjligheter att stabilisera ökade havsnivåer. The Forests of Venice undersöker ett utökat Venedig med nya öar och stadsdelar med bredare innehåll; nya bostäder, sociala förutsättningar och kulturella institutioner. En urban kompletterande väv, integrerad med nya typer av upplevelser, ekosystemtjänster, produktion och ökad livskvalitet, med trä som huvudsakligt förnyelsebart byggnadsmaterial.

The Forests of Venice

Utställningen i Serra dei Giardini består av två delar, en paviljong i trädgården, konstruerad helt i trä samt ett forskningsprojekt inne i växthuset av sju svenska arkitektkontor.

Paviljongen är en publik struktur, en skogsliknande plats för informella möten, som en glänta i skogen.  Till hälften utomhus i kontakt med omgivningen och elementen, med filtrerat dagsljus och akustisk närvaro. Paviljongen återspeglar Venedigs villkor och samhällsstruktur, och är en dialog med en av stadens mest offentliga byggnader, Dogepalatset.

Om utställningen

Utställningen är initierad, organiserad och producerad av Kjellander Sjöberg i samarbete med Folkhem, med stöd av Svenska Institutet. Curator är Jan Åman. Utställningen stöttas även av Svenskt trä, Sveaskog och Martinsons.

Utställningen The Forests of Venice ansluter till biennalens tema Reporting from the Front, som utforskar arkitektens roll i kampen att förbättra människors livsvillkor globalt.

(Collateral Event of the 15th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia.)

Sju utställare

Inne i växthuset fortsätter utställningen med tolkningar av klassiska venetianska arkitektur- och stadsbyggnadselement, översatta till nya strategier för vår tid, med trä som drivande material. Utställande arkitekter är Arkitekter utan gränser, Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen Izquierdo och Urbio.