Klara Strand

Klara Strand utvecklas till en vital nyckelpunkt i Stockholms innerstad, belägen mellan den planerade utvecklingen av Centralstationens spårområde, Klarabergsgatans förlängning vidare mot Kungsholmen med kopplingar till vattenrummet vid Klara Sjö.

Urban akupunktur och en långsiktig gradvis utveckling

Kjellander Sjöbergs uppdrag är att genom en rad olika åtgärder – i olika skalor – integrera kvarteret tydligare i staden. Att vitalisera omgivningen genom att öppna upp, lägga till aktiviteter, verksamheter och innehåll samt att skapa nya flöden. Arbetet tillsammans med fastighetsägaren NIAM syftar till att skapa ett långsiktigt, multifunktionellt levande kvarter, som bidrar till att förlänga stadens centrala delar. En fastighet med utökad roll som publik destination med stadskvalitet för stadens alla invånare.

En ny öppen bazaar och interiör gata

Projektets inledande etapp är att omvandla en sluten entrékorridor till en aktiv publik sekvens, genom kvarteret – en interiör gata med mötesplatser – där flödet av stadsliv kopplas från Klarabergsgatan till Blekholmstorget. Visionen är att vända byggnaden ut och in, så att interiörens liv spiller ut i det omgivande gaturummet. Mot Klarabergsviaduktens huvudentré anläggs en ny bazaar med inbjudande kommersiellt innehåll; foajé, café, butiker och sociala ytor, med egna flexibla öppettider.

Respektfullt och gediget tillägg

Fasadens renovering öppnar upp för mer ljus och interaktion, med en ny detaljering och skala, och med nischer för sittplatser. Lokaler mot sidogatan vänds utåt med skyltfönster och välkomnande entréer, både till nya butikslokaler och ljusgårdar.