Glänta

Glänta - Skellefteå kulturhus och hotell

I Skellefteå planerar kommunen ett nytt kulturhus och hotell med visionen om att skapa en ny central mötesplats. Förslaget Glänta tar avstamp i förutsättningarna att skapa en tillgänglig byggnad som är tydligt förankrad i stadens skala och inbjudande för invånarna.

Den flexibla byggnaden

Programmet innehåller flera verksamheter, så som hotell, bibliotek, barnverksamhet samt scener för konst, teater och konserter. För att skapa en tydlig urbanitet men kopplingar till staden och omgivande stadsrum har Glänta en öppen karaktär med flera entréer. Byggnadens rika program breder ut sig på ett gemensamt verksamhetsgolv för att kunna haka i varandra och variera i storlek utifrån behov. Här skapas både formella och informella mötesplatser.

Att spegla det lokala

Trä väljs som element för bärande stomme, fasader och interiöra ytor vilket bidrar till att minska koldioxidbelastningen på miljön och ger förutsättningar för ett hållbart livscykelperspektiv. Trä är ett förnyelsebart material som genom Skellefteås träindustrier kan tillverkas lokalt, vilket ger kortare transporter och lönsamhet i projektet.

En glänta i skogen

Genom interiörens utformning bildas små och stora platser till vilka besökaren kan söka sig för avskildhet eller i större grupp. För att skapa en frihet och flöde löper en spiralliknande rörelse genom kulturhuset som binder samman våningsplanen, från entréplan till balkong och vidare till hotellets restaurang. Skogens närvaro, den informella rörelsen inne i huset och materialvalet med ljus som silar in i byggnaden för besökarens tankar till att befinna sig i en skogsglänta.