Shop Talk 06: Återbruk och transformation

Cirkulära strategier, kreativa stadsmiljöer & innovation

Ett samtal kring temat återbruk och transformation av det redan byggda – både ur ett planetärt hållbarhetsperspektiv, och vad cirkularitet kan bidra med till utvecklingen av stadsmiljöer och platser,  kreativa stadsdelar med sociala möjligheter.

 

Gäster:
Maria Hammarsten, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation, Atrium Ljungberg
Martin Rörby, arkitekturhistoriker
Anna Molén, stadsutvecklingschef, Genova
Henrik Lundmark, fastighetsutvecklare och rådgivare
Stefan Sjöberg, Founding Director, Kjellander Sjöberg
Johan Pitura, senior arkitekt, Kjellander Sjöberg
Sylvia Neiglick, senior arkitekt och formgivare, Kjellander Sjöberg

 

Tid och plats:
26 maj 2023, 8:00 – 9:00
Kjellander Sjöberg
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm