Shop Talk 06: Återbruk och transformation

Cirkulära strategier, kreativa stadsmiljöer & innovation

Ett samtal kring temat återbruk och transformation av det redan byggda – både ur ett planetärt hållbarhetsperspektiv, och vad cirkularitet kan bidra med till utvecklingen av stadsmiljöer och platser,  kreativa stadsdelar med sociala möjligheter.

 

Gäster:
Maria Hammarsten, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation, Atrium Ljungberg
Martin Rörby, arkitekturhistoriker
Anna Molén, stadsutvecklingschef, Genova
Henrik Lundmark, fastighetsutvecklare och rådgivare

 

Tid och plats:
26 maj 2023, 8:00 – 9:00
Kjellander Sjöberg
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm