Shop Talk 07: Ägandeskap av stadsrummet

Skapa tillåtande levande stadsrum – öppet för alla

Hur möjliggör vi för gemenskap och samnyttjande av stadens platser och rum?
Vem bestämmer vad får man göra i stadsrummet? Vad kan vi göra för att få ett mer tillåtande levande stadsrum som är öppet för initiativ, där fler känner sig hemma? Ett gemensamt åtagande med många aktörer – hur skapar vi konstruktiva positiva processer?

Gäster:
Nicklas Johansson, facilitator NGBG, Fastighets- och gatukontoret Malmö stad
Mårten Espmarker, arkitekt, politisk sekreterare Malmö stad
Petra Sörling, VD Rosengård Fastighets AB
Åsa von Malortie, landskapsarkitekt, Sydväst arkitektur & landskap
Halimo Nuur Bashir, Tekniska nämnden – ledamot, Malmö stad
David Sim, Softer

 

Tid och plats:
15 september 2023, 8:30 – 9:30
Bennets väg 13
213 67 Malmö