Shop Talk 08: Utveckla staden med barn och ungdomar

Involvera och lyssna på fler röster i stadsbyggnadsprocessen

Hur skapar vi processer för utveckling av aktiva, hälsosamma stadsmiljöer som skapar bättre förutsättningar och möjligheter för barn och unga? Barn är experter på sin närmiljö och kan delta i dialog, utformning och förvaltning av sin livsmiljö. Hur kan deras delaktighet resultera i konkret förändring? Där platser utformas för flickor och unga kvinnor, inte bara för pojkar och unga män?
Hur motverkar man begränsande fysiska miljöer, där yngres rörelsemönster gradvis krymper?

Gäster:
Sara Stiber, Växtvärket
Steffanie Esse, Malmö stad
Per Dahlbeck, Malmö stad
Lena Jungmark, SLU Tankesmedjan Movium
Hanna Irvenå, Malmö Stad
Jenny Tebäck, Rosengård Fastighets AB
Ali Mohammed, Fryshuset
Idriss Mohamod, Fryshuset
Sebastian Mardi, Kjellander Sjöberg
Simon Estie, Kjellander Sjöberg

 

Tid och plats:
22 september 2023, 8:30 – 9:30
Bennets väg 13
213 67 Malmö