KS Shop 04: Skånes Glömda Rum

Utställningen belyser det industriella arvet som en berättelse om stadens utveckling och produktionens betydelse. Det som finns kvar idag i form av genuina och inspirerande miljöer är en tillgång som kan användas på många sätt, i nya sammanhang. Projekt som innehåller bevarande och utveckling ger möjligheter till djupare förankring i platsen, där inspirerande upplevelser och förutsättningar för lokala ekonomier, arbetsplatser och samlingspunkter kan skapas. Genom återbruk och transformation kan globala hållbarhetsmål uppnås, genom ett mer resursmedvetet förhållningssätt, med sociala möjligheter.

Utställningen är producerad av Kjellander Sjöberg med material från Carl Bergendorffs nya bok Skånes gömda rum.

I Skånes glömda rum illustreras industrialismens storhetstid i Skåne med 250 unika färgbilder och personliga betraktelser över de industrihistoriska skeendena från mitten av 1800-talet till våra dagar. Gruvindustrin, varv- och verksindustrin, torvbrytning, utsäde, kalk- och cementtillverkning, samt sockerindustrin och SSA – en gång Sveriges största företag, kommer i denna bok åter till liv. I en tid när våra hamn- och industriområden omvandlas till attraktiva bostadsområden, ges här en tillbakablick på det som nu försvinner i snabb takt. Fler än hälften av miljöerna i denna bok är rivna eller omvandlade – merparten aldrig tidigare presenterade i tryck.

 

KS Shop är vår butik, mötesplats och verkstad i Malmö, ett skyltfönster mot Engelbrektsgatan och stadslivet utanför. Lokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten till samtal och utställningar om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Vi vill bredda dialogen, inspirera, väcka kreativitet och skapa nya tankar. Vi har ett etablerat koncept för att diskutera ämnen som kan bidra till stadens utveckling, ökad hållbarhet och goda livsvillkor. Kom och delta i våra Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på vår bänk utanför, iaktta folk som passerar eller inled en spontan dialog.

 

Datum och plats:
14 december 2020
KS Shop
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö

För att motverka smittspridning av COVID-19 kan hela utställningen ses utomhus i skyltfönstrena och vi ber vi er alla att hålla ett säkert avstånd till varandra och följa de senaste rekommendationerna.