KS Shop 07: Det taktila och poetiska

Vi välkomnar konstnären Anna Hillbom till KS Shop.
Med en serie utställda skulpturer och teckningar i skyltfönstret bjuder vi in till en offentlig utställning i centrala Malmö, som blir en del av gaturummet.

Med taktila och poetiska medel skapar Anna Hillbom en länk mellan det arkaiska och det upplevelsemässiga, det hudnära mänskliga. Genom att upprepa ursprungliga former, genom en intrikat lyhörd process, uppstår både skörhet och tyngd, med uttrycksmedel som ligger nära arkitekturens essens. Med en tydlig materialitet i gips, trä, lera och mässing lyfts materialens inneboende kvalitet fram, och får bestämma utgången. En möjlig poesi uppstår i former som talar om det viktiga i det bekanta, vardagliga.

 

KS Shop är vår butik, mötesplats och verkstad i Malmö, ett skyltfönster mot Engelbrektsgatan och stadslivet utanför. Lokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten till samtal och utställningar om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Vi vill bredda dialogen, inspirera, väcka kreativitet och skapa nya tankar. Vi har ett etablerat koncept för att diskutera ämnen som kan bidra till stadens utveckling, ökad hållbarhet och goda livsvillkor. Kom och delta i våra Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på vår bänk utanför, iaktta folk som passerar eller inled en spontan dialog.

 

Datum och plats:
8 december 2022
KS Shop
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö