KS Shop 08: Omvandling av industriarv

En fotoutställning om cirkulärt återbruk som presenterar den nyligen färdigställda omvandingen av Gjuteriet i Malmö för Varvsstaden genom fotografier av Rasmus Hjortshøj.

Med fokus på återbruk av material visar projektet hur vi kan utveckla det redan byggda utifrån cirkulära strategier med inriktning på mötesplatser och urban aktivitet. Den karakteristiska byggnadsruinen har fått nytt liv och berättar en mångbottnad historia om hamnmiljöns olika epoker.

Utgångsläget för projektet var byggnadens befintliga skick, som då var en ouppvärmd ruin där taket rasat in. Renoveringsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar.

– The way the new building elements hang from the existing loadbearing structure perfectly demonstrates how retrofitting or transforming existing buildings into new spaces can be done out of respect for the qualities already available. This approach also means that the aesthetic qualities of the existing brick and steel structures and window frames are retained and become important for both the spaces and the representation of the spaces, säger fotografen Rasmus Hjortshøj.

 

KS Shop är vår butik, mötesplats och verkstad i Malmö, ett skyltfönster mot Engelbrektsgatan och stadslivet utanför. Lokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten till samtal och utställningar om arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. Vi vill bredda dialogen, inspirera, väcka kreativitet och skapa nya tankar. Vi har ett etablerat koncept för att diskutera ämnen som kan bidra till stadens utveckling, ökad hållbarhet och goda livsvillkor. Kom och delta i våra Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på vår bänk utanför, iaktta folk som passerar eller inled en spontan dialog.

 

Datum och plats:
8 mars 2023
KS Shop
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö