Think Tank 013

Co-creation – a more democratic way of designing

Hur kan arkitektur och stadsbyggande bli mer demokratiska? KS nästa thinktank undersöker hur olika dialog- och samarbetsprocesser kan se ut idag.

Vi vill ta en närmare titt på hur co-creation, medskapande, kan se ut inom de närliggande områdena konst, planering och arkitektur. Vilka resultat och byggda miljöer kan uppstå genom att inkludera bredare användargrupper och människor med nära band till en plats?

Co-creation pekar på nya möjligheter att dela information och facilitera processer med hög komplexitet.

Delta i en diskussion om vikten av dialog, tvärfackliga team och engagemang, hur ett aktivist-perspektiv kan möjliggöra medborgarinflytande och delaktighet.

 

Deltagare:
Elin Eyborg (UK), arkitekt och performance artist
Rosa Lund (DK), arkitekt och partner på STED
The Connectors Society (SE), sammanslutning av arkitekter och planerare, Malmö
Jessica Segerlund (SE), Älvstranden Utveckling, Göteborg

 

Tid och plats:
28:e april 2016, 17:00
Kjellander Sjöberg
Grimsbygatan 24 (Saltimporten)
211 20 Malmö