Think Tank 015

Poesi i trä – massivt byggande & inspiration i trä

Vår nästa Think Tank undersöker hur trä och massivträteknik kan innebära en möjlighet att uppnå materiell hållbarhet i den byggda miljön och i våra städers urbana sammanhang.

Byggande i massivträ har potentialen att erbjuda en av få förnyelsebara resurser till arkitekturen. Byggnader i trä speglar en mångfald av möjligheter, med inneboende fördelar som exempelvis flexibilitet, lätthet, akustik, rationellt montage och massiv singularitet.

Människor har generellt sett ett direkt förhållande till trä, ett material som samtidigt är både mjukt och tåligt, varmt och föränderligt.

Nya metoder för att bygga med CLT, korslimmat trä, är flexibla, med låg vikt och snabbare att montera än andra jämförbara system.

Vinsten i ekologiskt fotavtryck och minskade koldioxidutsläpp från träbyggnader är avgörande. Teknologin kan enkelt användas av olika regioner och mikrosamhällen globalt, med varierande kulturell, ekonomisk och teknologisk bakgrund.

Ökat användande av trä ökar efterfrågan och förväntningar på hållbart skogsbruk, vilket är en av huvudpunkterna för att uppnå FN:s internationellt överenskomna klimatmål.

 

Panelgäster:
Waugh Thistleton Architects (UK)
In Praise of Shadows (SE)
Folkhem (SE)
Strombro Building Workshop (SE)

 

Tid och plats:
24 november 2016, 17:00
Repslagargatan 15a
118 46 Stockholm

 

Limited seats!
OSA senast tisdag, 22:a november till rsvp@kjellandersjoberg.se