Think Tank 017

Commoning Kits – urban gemenskap, mötesplatser & delning

Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel?
I takt med att nya bostäder planeras och byggs i Sveriges kommuner växer insikten om att många komponenter och synsätt saknas för att kunna erbjuda en komplett livskraftig stad med en intressant blandning, demokratiska stadsrum och sociala möjligheter – där platser för möten, kultur, rekreation, spontanitet och näring ges utrymme.

Denna Think Tank undersöker hur nya former för samnyttjande, urbana gemenskaper och delningsekonomi kan skapas i befintliga stadsdelar och i utvecklingsområden.

Vilka mötesplatser behöver vi och vilka saknas? Vad gör stadsrum eller stadsmiljöer demokratiska och inbjudande? Borde de planeras uppifrån eller initieras från gräsrotsnivå – och vem ansvarar i så fall för finansiering och genomförande?

Vårt utforskande tar avstamp i Sege Park, som kommer att bli ett nytt nav i Malmö, med ambitionen att bli ett skyltfönster för socialt och ekologiskt hållbart stadsbyggande. Samtalet sker i samarbete mellan Malmö Form/Design Center, Kjellander Sjöberg och Malmö Stad.

Think Tank 017 är ett första steg till ett utforskande av staden och kommer att resultera i utställningen Commoning Kits på Malmö Form/Design Center i september 2017.
Utställning kommer bjuda på vidare samtal och samla innovativa prototyper – verktygslådor – för urban gemenskap, presenterade av 15 utvalda nordiska arkitektkontor.

Välkomna till en diskussion om Commoning Kits!
Panelgäster:
Marge Arkitekter
Hauschild + Siegel
Lenschow & Pihlmann
Form/Design Center

Tid och plats:
11:e maj 2017, 17:30
Form/Design Center
Lilla Torg 9
203 14 Malmö

Information:
Eventet är öppet för alla, bjud gärna med vänner och kollegor.
Förfriskningar kommer att serveras.

Fritt inträde men begränsat antal platser!
OSA senast tisdag, 9:e maj till rsvp@kjellandersjoberg.se.