Think Tank 018

Stadens hållbara mötesplatser – samarbete, innehåll, delaktighet?

Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att skapa sociala, öppna mötesplatser i staden, som är inkluderande och inbjudande? Ur ett kommersiellt, samhälleligt och medborgarperspektiv, där rekreativa grönytor, samtal och kultur får plats?

Denna Think Tank samlar en bred panel med intressanta gäster, aktiva inom stadsutveckling, i ett gott samtal, som kan generera nya insikter, kunskap och en givande diskussion.

Vilka nya samarbeten krävs, vilket blandat innehåll behöver skapas, hur planerar och kurerar vi attraktiva stadsmiljöer, vilka deltar i diskussionen? Var sker den? Hur tillåter vi stadslivet att hända och förändras över tid? Vår utgångspunkt är att staden behöver fler fungerande, levande och bärkraftiga mötesplatser för att vara konkurrenskraftig och för att kunna utvecklas i positiv riktning. Platser där människor kan och vill mötas, delta, samverka och utbyta erfarenheter.

 

Panelgäster:

Christine Olofsson, Hållbarhetschef, Älvstranden Utveckling, Göteborg
Hanne Birk, Utvecklingschef, Varvsstaden, Malmö
Emma Henriksson, Grundare Novas House
Henrik Lundmark, Fastighetschef, DIÖS Fastigheter
Daniel Markström, Regionchef Stadsutveckling Stockholm, Jernhusen
Stefan Sjöberg, Founding Partner, Kjellander Sjöberg arkitektkontor

 

Tid och plats:
1 juli 2019 kl 13.45-14.30
Stadsutvecklingsdagarna i Almedalen
Trappgränd 1
62157 Visby

 

Information:
Eventet är öppet för alla, bjud gärna med vänner och kollegor.
Fritt inträde men begränsat antal platser!