Think Tank 019

Klimataktivism – ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Vilka verktyg och medel har vi för att bekämpa de stora klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som är de största utmaningarna i vår tid?

Vad kan vi göra här och nu?

På denna Think Tank lyfter vi fram och diskuterar några av de initiativ och goda exempel som finns i Malmö, nationellt och internationellt.

Hur kan nya samarbeten och samverkansformer bidra till målen, hur kan vi öka medvetenheten om behovet av akuta åtgärder, skapa nya riktlinjer, dela nya lösningar och kunskap?

Vi har bjudit in en bred panel och kommer att diskutera stadens initiativ Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM 30, det nationella uppropet Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency, samt det brittiska utvecklingsprojektet The Remarkable City. Vi vill även presentera exempel på att inte bygga alls – genom återbruk, up-cycling och transformation – liksom ge inspel på hur vi kan utveckla befintliga stadsmiljöer i en positiv riktning.

Denna Think Tank är en del av #architectsdeclare_sweden

Välkommen till en diskussion om klimataktivism!

 

Panelgäster:
Lene Brix, Matter by Brix (DK)
Jacob Fischer, GHB (DK)
Agneta Hammer, Sveriges Arkitekter
Jonathan Smales, Human + Nature (UK)

 

Tid och plats:
27 november 2019, 17:30
KS Shop
Kjellander Sjöberg
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö

 

Information:
Eventet hålls på engelska och är öppet för alla, bjud gärna med vänner och kollegor.
Fritt inträde men begränsat antal platser!
OSA senast måndag, 25:e november till rsvp@kjellandersjoberg.se