Think Tank 020

Stadsförnyelse; klimat och lokala möjligheter
London – Paris – Stockholm

Presentation av Meridian Water, en framväxande masterplan för kommunen London Borough of Enfield av Kjellander Sjöberg, samt presentationer av franska exempel följt av en paneldiskussion tillsammans med publiken.

Denna Think Tank på Institut Suédois i Paris handlar om urban utveckling, med en diskussion om klimatanpassning och hur man kan skapa lokala möjligheter i storstadsregioner.

Genom att föreslå en behaglig stadsmiljö  baserad på  modellering av mikroklimat och idéer kring “15-minutersstaden” där allt är nära och tillgängligt, tar sig Meridian Water an den akuta klimatkrisen med målsättningen att förbättra livsvillkoren i ett av Londons mest utsatta områden.

Genom att jämföra exempel på  stadsutveckling och lyfta fram olika perspektiv från London, Paris och Stockholm vill vi initiera en diskussion kring hur människor kan sättas i centrum av större utvecklingsprojekt.

Hur kan vi bättre ta tillvara det befintliga, skapa meningsfulla kopplingar och kontinuitet mellan stadsdelar? Hur kan vi arbeta med lokal karaktär med känsla för plats och identitet? Med innehåll som genererar lokala möjligheter och långsiktigt välmående samhällen med identitet och tillhörighet, och med många platser att kalla ”hemma”?

Panelgäster:

Alessandro Gess, l’AUC (FR)
Armelle Le Mouëllic, Doktor i Arkitektur, TVK (FR)
Thomas Boucher, Praxys (FR)
Felipe De Ferrari, Plan Común (FR)

Fler gäster tillkommer inom kort.

Arrangeras av Sveriges Arkitekter och Institut Suédois med Kjellander Sjöberg.

Tid och plats:
23 September 2021, 20:00
Institut Suédois
11 rue Payenne
F-75003 Paris
Frankrike