Think Tank 021

Proximity: Nearness, scale & community

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Med avstamp i KS utställning ’Grupperingar’, belyser Think Tank 021 ämnet Proximitet genom närhet, skala och community. Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap?

Proximitet är upplevelsen av att känna närhet. Proximitet ger möjlighet att skapa relationer, utbyta kunskap, och samnyttja resurser. Det ger en känsla av gemenskap och tillhörighet, och hjälper oss mot en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar framtid.

Tillsammans med en erfaren och kunnig panel, bestående av Finn Williams, stadsarkitekt för Malmö stad, samt svenska och brittiska arkitektkontor Mae Architects, MARELD, IF_DO, Mole Architects, We Made That och Fisher Cheng kommer vi diskutera proximitet utifrån skalorna, stadsdel, stadspark, grannskap, institution, kvarter, arbetsplats och bostad, med perspektiv från Sverige och England.

Panelgäster:
Finn Williams (UK + SWE)
IF_DO (UK)
Fisher Cheng (UK)
Mae Architects (UK)
MARELD (SWE)
Mole Architects (UK)
We Made That (UK)

Tid:
21 juni 2022, 18:00 (CEST)
Digitalt, Zoom Webinar ID: 815 1485 8984

Evenemanget kommer att hållas på engelska och är öppet för alla.

Bild: Henley Halebrown / Kjellander Sjöberg / 6A architects / DK-CM / JCLA / Plan A